JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

GalerijeSlika iz vazduha 4 - kasete
05.06.2014.
Slika iz vazduha 4 - kasete
Slika iz vazduha 5 - putevi i platoi
05.06.2014.
Slika iz vazduha 5 - putevi i platoi
Slika iz vazduha 6 - Putevi i platoi
05.06.2014.
Slika iz vazduha 6 - Putevi i platoi
Slika iz vazduha 7 - Putevi i platoi
05.06.2014.
Slika iz vazduha 7 - Putevi i platoi
Copyright 2012-2013 ingrin.rs