JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Podaci za identifikaciju 

PIB : 106565293 
Matični broj : 20632348 
Pun naziv firme : Javno preduzeće za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „INGRIN“ Inđija 
Skraćeni naziv firme : JP „INGRIN“ Inđija 
Direktor Momčilo Malešević

Sedište firme

Mesto : Inđija 
Opština : Inđija 
Ulica i broj : Cara Dušana 1 
Telefon : 022 - 565 - 867 
E-mail :   ingrin@indjija.rs      
E-mail :   momcilo.malesevic@indjija.rs
Obveznik PDVa : Da

Podaci o tekućim računima 

Banka Intesa : 160-334775-89
Uprava za trezor: 840-585743-54
Copyright 2012-2013 ingrin.rs