JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima


PROGRAM POSLOVANJA

Program poslovanja JP "INGRIN" Inđija za  2018. godinu preuzmite ovde

Program poslovanja JP "INGRIN" Inđija za  2017. godinu preuzmite ovde

Program poslovanja JP "INGRIN" Inđija za  2016. godinu preuzmite ovde

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JP "INGRIN" Inđija za 2015. godinu preuzmite ovde

Program poslovanja JP "INGRIN" Inđija za 2015. godinu preuzmite ovde

Program poslovanja JP "INGRIN" Inđija za 2014. godinu preuzmite ovde

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JP "INGRIN" Inđija za 2014.godinu preuzmite ovde

Program poslovanja JP "INGRIN" Inđija za 2013. godinu preuzmite ovde

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JP "INGRIN" Inđija za 2013.godinu preuzmite ovdeCopyright 2012-2013 ingrin.rs