JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
17.01.2017. | PROČITAJ CELU VEST
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINUPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU INTERNI AKTJAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj 1/2017Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2017Konkursna dokumentacija za ...


Javna nabavka male vrednosti 1/2016 Javna nabavka male vrednosti 1/2016
21.01.2016. | PROČITAJ CELU VEST
Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2016Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2016Odluka_o_dodeli_ugovora_2016Obaveštenje o zaključenom ugovoruИНТЕРНИ АКТJAVNA NABAVKA MALE VRENOSTI Broj ...


Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV 2/2015 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV 2/2015
27.02.2015. | PROČITAJ CELU VEST
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV BR. 2/2015 - gorivo i maziva...


Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV 1/2015 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV 1/2015
12.02.2015. | PROČITAJ CELU VEST
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JNMV BR.1/2015...


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR.2/2015 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR.2/2015
05.02.2015. | PROČITAJ CELU VEST
JAVNA NABAVKA MALE VRENOSTI BR.2/2015Predmet Javne nabavke su Dobra – GORIVO I MAZIVAŠifra iz ORN-a – 09100000 gorivaRok za podnošenje ponuda:  18.02.2015.godine do 10:00 časova na adresu JP „INGRIN“ Inđija Cara Dušana br.1 22320 ...


Pretraga


Tekst :
Copyright 2012-2013 ingrin.rs